Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Цели на дейността:
Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на консумацията на електрическа енергия. Намаляване на преките разходи на общината за улично осветление. Осигуряване на по-добри условия за живот и достъп до предлаганите публични услуги.

Подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно, Въвеждане на Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление(СУМ) и изграждане на автономна Фотоволтаична система – подробно обосновани и описани Доклада за обследване на енергийната ефективност и Работния проект, които са допустими за финансиране по Процедурата.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са:

1


Доставка и монтаж на диоден уличен LED осветител 16W и 32W;

2


Демонтаж на стари осветителни тела;

3


Изграждане на автономна Фотоволтаична система, която представлява последователно и паралелно свързани фотоволтаични клетки;

4


Изграждане на система за интелигентно улично осветление с пълен мониторинг и управление на ниво индивидуален осветител за територията на град Варна чрез web платформа, базирана на облачни услуги (cloud services) за управление, контрол и мониторинг на улични осветителни тела, снабдени със съответните комуникационни модули, която дава информация за всички съпътстващи процеси. Новите улични осветителни тела са снабдени със съответните комуникационни модули и ще се присъединят към вече изградената система “City Touch”. Тя ще позволява да се управляват дистанционно oт софтуер за управление на уличното осветление, вкл. т. нар. Софтуер за светлинно счетоводство.