Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

СЪБИТИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Дата: 05.07.2021г.

Дискутиране на темите от проекта на кръгла маса

По време на кръглата маса Експертите от Община Варна и Експертите на Партньора – VEILYSKOMPETANSE-AS размениха инфорамция и представиха доклади, свързани с най- актуалните политики на ЕС и България в областта на Зелената сделка и Кръговата икономика на ЕС и енергийната ефектовност.

Тема 1: „Уличното осветление – важен компонент за повишаване икономията на енергия“

Тема 2: „Мястото на общините при реализацията на концепцията за кръгова икономика“

Тема 3: „Мястото на общините при реализацията на концепцията за кръгова икономика“

Тема 4: „Съвременни направления за повишаване на енергийната ефективност в общините“

Дата: 05.07.2021г.