Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри качеството на живот в община Варна чрез рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление, изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление и Изграждане на автономна Фотоволтаична система за собствени нужди в част от гр. Варна.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1


Да се намалят разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление

2


Да се подобрят условията на живот на населението и привлекателността на общината

3


Да се засилят двустранните отношения със страна-донор и да се повиши експертният потенциал на общинската администрация в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА

Жителите на град Варна